Koen: ‘Over vier jaar kom ik met een nieuwe slechte slogan!’

Op een goede vrijdag togen juryvoorzitter Audrey en Christine naar het Limburgse land om Het Rode Potlood te overhandigen aan ‘onze Koen’, winnaar van de Slechtste politieke sloganverkiezing 2014.

BlgldA_IAAETzfY                    foto (2)

Onderweg zagen we opmerkelijke plaatsnamen zoals Leeuwen, Herten en Reutje die in combinatie met plaatsnamen zoals Oud-Roosteren, Roermond en Einde onbewust al snel tot de verbeelding spreken. In Maasbracht bleek de 29-jarige Koen Hawinkels – want zo heet hij voluit – samen met zijn ouders en broer aan een doorgaande weg in het dorp te wonen, waarop onlangs door toedoen van de gemeente vrachtwagens worden geweerd. Maar als we Koen mogen geloven, is daarmee het probleem van vrachtverkeer niet opgelost maar verlegd naar een van de andere doorgaande wegen van het dorp die tot overmaat van ramp binnenkort voor een tijdje opengebroken zal worden; een van de punten waarop het gemeentebeleid volgens Koen beter kan.

Aan de keukentafel vertelt Koen over zijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014 voor CDA Maasgouw. Het is de eerste keer dat hij zichzelf verkiesbaar heeft gesteld, mede op aandringen van dorpsgenoten die Koen actief bezig zien in het plaatselijke verenigingsleven. Iets betekenen voor de gemeente en daarbij zelf ervaring op doen spraken hem aan. Vanwege zijn Bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en informatica aan de VU Amsterdam, denkt Koen zijn expertise vooral te kunnen inzetten op economische en culturele onderwerpen. Zijn speerpunten zijn de leefbaarheid in alle kernen: voorzieningen, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid, maar ook het verenigingsleven die hij als bindmiddel ziet van onze maatschappij.

De slogan Koen moet je doen bedacht hij op een avond met vrienden. Hij wilde een leus die makkelijk te onthouden was en lekker in het gehoor ligt. Eerst werd Stemmen op Koen, dat moet je doen bedacht, maar die slogan kon nog korter, vond hij. Dat vanwege het verwijderen van dat de slogan een dubbele lading kreeg, was hem en zijn vrienden ontgaan. Ook in het dorp heeft hij hier nooit een opmerking over gehoord; ‘iedereen vond het juist een goede slogan’. Koens nominatie en uiteindelijke uitverkiezing voor de Slechtste politieke sloganverkiezing heeft hem geen windeieren gelegd: de dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen stond zijn telefoon roodgloeiend met kranten-, radio- en televisiejournalisten die hem de oren van het lijf vroegen. ‘Dat waren hectische dagen’, erkent hij. ‘Soms zat ik pas ’s avonds om elf uur aan het avondeten.’

153 voorkeursstemmen – een kwart kiesdeler – heeft Koen bij de gemeenteraadsverkiezingen gekregen. Dat is geen slechte score voor iemand die zichzelf voor het eerst verkiesbaar stelt en op nummer 8 van de lijst staat. Of dit hoge aantal aan de Slechtste politieke sloganverkiezing te danken is, denkt hij niet. ‘Het grootste deel van de stemmen kwam uit mijn eigen dorp; mensen kiezen immers toch vaak voor iemand die het plaatselijke belang kan vertegenwoordigen.’ Inmiddels is de coalitie bekend: Koens partij het CDA maakt ervan deel uit. Dat betekent dat Koen als raadslid mag plaatsnemen! Daar kijkt hij naar uit. ‘Als het raadslidmaatschap me goed bevalt, stel ik me over vier jaar weer verkiesbaar. Mét een nieuwe slechtste slogan!’ / CL