FAQ

FAQWat is ‘Slechte Slogans’?
Slechte Slogans is een platform dat belangeloos slogans verzamelt op basis van crowdsourcing. Initiatiefnemers zijn Tefke van Dijk en Christine Liebrecht.

Ik heb een slogan gezien, en nu?
Iedereen kan een slechte slogan insturen van een Nederlands, Vlaams of Nederlandstalig bedrijf. Maak een foto van de slogan en zend die in via Facebook, Twitter of e-mail. Inzenders doen daarmee afstand van de foto. Het auteursrecht wordt in volle omvang overgedragen en door Slechte Slogans geaccepteerd.

Wanneer komt een slogan op de site?
Zodra één iemand een slogan slecht vindt (de inzender), plaatsen we de slogan onder vermelding van diens naam op slechteslogans.nl. Slechte Slogans onthoudt zich van enig oordeel. Een slogan komt maximaal eenmaal op de site, dubbele inzendingen plaatsen we dus niet opnieuw.

Wat is een slogan?
Voor plaatsing op de site hanteren we een ruime definitie van een slogan. Het kan gaan om bedrijfs- en productslogans, leuzen, slagzinnen en aandachttrekkende woorden uit advertenties en op reclameborden.

Wat is Neerlands slechtste slogan verkiezing?
Aan het eind van elk kalenderjaar wordt de slechtste slogan van het jaar gekozen in Neerlands slechtste slogan verkiezing. Via de site sloganverkiezing.nl kan het publiek stemmen op de genomineerde slogans van dat jaar.

Wie bepaalt welke slogans zijn genomineerd?
Voor de jaarlijkse sloganverkiezing stelt onze tienkoppige deskundige jury een longlist samen vanuit alle ingezonden slogans. In het najaar brengen zij deze lijst tijdens een juryberaad terug naar een shortlist van tien genomineerden.

Welke slogans doen mee bij de jaarverkiezing?
Slogans die in aanmerking komen voor de verkiezing van de slechtste slogan voldoen aan de volgende voorwaarden:
–    Het gaat om een slogan, geen bedrijfsnaam of website-adres.
–    De slogan is van een Nederlandse, Vlaamse of Nederlandstalige organisatie.
–    De slogan is ingezonden tussen december en november van dat kalenderjaar.

Wat krijgt de winnaar van de sloganverkiezing?
Het bedrijf met de meeste stemmen tijdens de jaarverkiezing is de winnaar van de Slechte slogans verkiezing van dat jaar. De winnaar krijgt de Blauwe Tegel: een Delfts blauw tegeltje met de eigen (‘winnende’) slogan erop.

Wat als een bedrijf een slogan van een ander heeft “geleend”?
Wij kunnen niet van iedere slogan nagaan of die eerder is bedacht door iemand anders of ook door een ander bedrijf wordt gebruikt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van de slogan. Als we een slogan ingezonden krijgen (met afbeelding), gaan we ervan uit dat hij op dat moment van het desbetreffende bedrijf is. Bedrijven of belanghebbenden die erachter komen dat hun slogan onterecht door een ander wordt gebruikt, moeten daarover contact opnemen met het bedrijf in kwestie.

Heb je een andere vraag? Neem dan contact op via info@sloganverkiezing.nl.